over

Deze site  is opgericht om de vele expertise die in ons land aanwezig is te bundelen, om kennis te delen en  om een stevig (maatschappelijk en wetenschappelijk) fundament onder de methodiek ervaringsleren te leggen. Op die manier blijven we leren van elkaar en dragen we zorg voor een effectieve methode voor onderwijs, zorg, hulpverlening en het bedrijfsleven.
Deze website biedt u informatie over de  theorie van het ervaringleren,  de werkzame ingrediënten,  het wetenschappelijk onderzoek,  de bestaande methodieken en de dagelijkse praktijk van ervaringsleren. Wij doen dat door informatie te geven, maar vooral door het delen van kennis en ervaringen.
Dennis Leufkens en Theo Ruikes